Dienstmededeling

Nu bloggen ‘dood’ is verklaard – of althans fel uit de mode – vind ik het eigenlijk opnieuw plezanter. Al was het maar om de ondraaglijke lichtheid van het geTetter en de Smoelboek-updates wat draaglijker te maken. Twitter, Facebook en andere tools hebben natuurlijk hun nut, als gepolijste online doorgeefluiken, maar deze entiteiten en hun corporate silo’s hebben niet de neiging al te veel in te zitten met uw welzijn en dat van uw data. Geocities, iemand? En binnenkort ook Delicious en wie weet zelfs Flickr, maar in mijn huidige licht-paranoide gesteldheid wil ik niet enkel op Yahoo vitten; Facebook in het bijzonder en het alziend Oog van Sauron Zuckerberg lijkt me bijwijlen nogal malafide bedoelingen te hebben; en Google zegt wel ‘do no Evil’ maar het blijkt daar vaak een geval van ‘do as I say, not as I do’ te zijn…

Afijn, iedereen zijn eigen server met daarbovenop een soort decentralized social networking utility zou ideaal zijn maar ik ga hierover verder niet zagen. Ik ga het daarentegen wel hebben over een aantal nieuwigheden alhier op Californication: twee nieuwe rubrieken (die een link krijgen in het tab menu bovenaan de pagina): ‘Koken als een Hombre’ (aka, ‘Recipes’), en ‘Reviews’; dit behoeft in feite weinig verdere uitleg en zoals steeds is het voornamelijk de bedoeling dingen voor mezelf te documenteren, met hopelijk ook enige amusementswaarde voor de verdwaalde lezer. Na wat gepruts aan WordPress zullen artikels onder die nieuwe rubrieken niet verschijnen op de hoofdpagina (waarop ik eigenlijk voornamelijk foto’s en korte commentaar kwijt wil), maar wel in de RSS-feed; en ook onder de respectieve tabs op het eerder vermelde menu hier rechtsboven. De voertaal is Vlengels, zoals gewoonlijk.

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.