Smoke signals

Brussel-Noord

Kerstdag, op een trein, ergens rond Brussel-Noord. Recht vanuit Zaventem: qua cultuur- (en temperatuur-) schok kon het tellen… te jetlagged om mijn echte camera op te vissen en nu dat enigszins betreurend, want het was een mooi, zij het licht verontrustend, spektakel…

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.