Het lichtend pad

Middle Ridge Luminosa

...is Middle Ridge in Henry Coe. (Media Cresta Luminosa?)
Gezien tijdens onze excursie afgelopen zaterdag, en met dank aan Konijn voor het concept.

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.