Ancient Oak

Gezien op het Ancient Oaks trail: deze groene, schone boom… (U zal de impliciete referentie enkel begrijpen als u weet heeft van het Moerasmonster dat ooit op het Quinten Metsysplein in Leuven huisde.)

Pixels op scherm, iPhone.

Oak on Ancient Oaks trail

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.