Picnic at Castle Rock

Castle Rock, near Skyline Boulevard

(pixels op scherm tot u gebracht via iPhone)

Een Californische versie van de mysterieuze rotsformaties uit Peter Weir’s fascinerende meesterwerk… met een touch of redwood/oak forest in plaats van woestijnvista’s. Haja, en binnenkort is het Valentijn (zoek zelf maar uit wat het verband is).

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.