PARC BoingBoing’ed

Hoera! PARC op BoingBoing… ‘t is te zeggen, op BoingBoing Gadgets.
Met dank aan Tom, want ik heb dit niet (meer) in mijn feed reader steken, geloof ik.
Hier, hier, hier en hier, zie.
Btw, het eten in de cafetaria van VMWare is stukken beter, make no mistake!

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.