Tank Man

Bekijk de documentaire Tank Man alhier...

Het beeld van de Tank Man is uiteraard een van de meest ‘ikonische’ beelden van 1989 (mijn gortig anglicisme moet u er maar bij nemen).

Ik herinner het mij zeer goed; en dat heeft veel te maken met Chris Zwysen – een van de beste, meest enthousiaste leraars die mijn pad kruiste op mijn middelbare school college OLVE. Welhaast elke dag in 1989 moet toen een ‘field day’ (dit is een baseball-icisme) geweest zijn voor onze leerkracht Geschiedenis – het verbrokkelen van de Muur, de Roemeense revolutie, instorten van het Ijzeren Gordijn, Glasnost en Perestrojka in Moskou – dat we aan de lijve mochten ondervinden tijdens een ronduit fantastische laatstejaars-schoolreis – de intrede van de eerste (en helaas niet laatste) president Bush, het fatwa van de zwakzinnige ayatollah K. tegen Rushdie en in juni dus Tienanmen, nu twintig jaar geleden.

Geschiedenis is waarschijnlijk nooit zo actueel geweest als tijdens dat jaar en we hingen aan de lippen van Zwysen, die gretig zijn fijne ding deed met al het materiaal dat voorhanden was. Vooral Tienanmen – studenten tegen tanks – maakte een blijvende indruk en wakkerde een fervent anti-authoritarisme in uw dienaar nog verder aan (sommigen noemden het eerder ‘altijd contrair zijn’). Gelukkig kon ik niet vermoeden dat het twintig jaar later (een eeuwigheid!) amper beter gesteld zou zijn daar met dat plein van de Hemelse Vrede…

Twintig jaar leek toen oneindig ver in de toekomst – welkom, oudezakkendom! – en de mist van twee decennia doet vreemde dingen met het geheugen. Bijvoorbeeld wat betreft die leerkrachten: sommigen kan ik mij nog even scherp voor de geest brengen als toen ik ze dagelijks zag – zowel de goede, naast Zwysen, bijvoorbeeld ook Somers, Mens, de Geerinckx (die mens haalde dan ook onvergetelijke toeren uit), Apers, Wouters, de Pens, ja ook de Pater, het Kopke, Van Echelpoel, den Tist, Van der Mueren als de minder goede ervaringen (we gaan geen namen noemen!). Maar van anderen zijn de trekken in mijn geheugen behoorlijk vervaagd, of kan ik ze amper herinneren.

Tot zover mijn tijd-van-toen mijmeringen, nu opnieuw over naar de normale programmatie…

P.S. Wordt Californication nu gecensureerd in China?

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.