Roue de Paris Anvers

Ofte het millennium-rad uit de lichtstad...
Nu (nog even) te bewonderen in de Stad aan de Stroom!

reuzenrad

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.