Loquat

In mijn tuin staat deze boom:
Loquat tree

Loquat fruitZoals u merkt is dit uit de kluiten gewassen exemplaar behoorlijk vruchtbaar – sinds verschillende weken hangen er grote trossen oranjegele vruchten aan. Wat opervlakkig opzoekwerk kon mij niet direct duidelijk maken wat voor vruchten of wat voor boom het hier betrof.
Wel heb ik proefondervindelijk mogen vaststellen dat het fruit overheerlijk smaakt. En er hangen letterlijk duizenden stuks aan.
Loquat fruit
De vrucht heeft een zachte, dunne pel en bevat vier grote, kastanjevormige pitten. Mijn collega Greg heeft mij uiteindelijk weten zeggen dat het hier een loquat boom betreft. Wikipedia:

The Loquat is a fruit of Southeastern Chinese origin. It was introduced into Japan and became naturalised there in very early times, and has been cultivated there for over 1,000 years. It has also become naturalised in India and many other areas. Chinese immigrants are presumed to have carried the loquat to Hawaii.
The Loquat was often mentioned in ancient Chinese literature, such as the poems of Li Bai.
Eaten in quantity, loquats have a noticeable but gentle sedative effect, with effects lasting up to 24 hours.

Hmmm… ‘a noticeable but gentle sedative effect’... me dunkt dat verder experimenteel werk hier op zijn plaats is!

loquat tree

2 reacties op “Loquat“

  1. Hombre beweert:

    sedattief effect, huhuh. Misschien iets voor Tom Boonen.

  2. elhombre beweert:

    Dat lijntje coke kan anders allesbehalve sedatief geweest zijn, me dunkt…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.