Angry Samoans

Een van de weinige punkbands wiens liedjes ik nooit beugehoord word, zijn de fantastische Angry Samoans. Het straffe is dat deze lieden blijkbaar nog steeds (sporadisch) optreden. En hun shows zijn allesbehalve verworden tot een geriatrisch onderonsje, getuige het onderstaande filmpje van een optreden hier in San Francisco eind vorig jaar (dat ik helaas gemist heb).

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.