Flor-Flor-Flor

Een briljant stuk Alles Kan Beter uit de oude YouTube-doos, met dank aan de Ayatola…

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.