Gespleten tong

snake

October in de Bay Area en de eerste echte regens; er steken dan allerlei interessante beesten de kop op. Zo onder meer dit exemplaar, waarschijnlijk een gopher snake, opgemerkt op het Bella Vista trail. Ik hoop echter voornamelijk om ooit eens macro-lens gewijs een Eurypelma Californicum tegen het lijf te lopen.

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.