E100

Bezig met trainen voor dit hier. Een mooie oefenrit was deze ‘Mid Peninsula Epic’:

Nu dit nog driemaal na elkaar doen en we zijn er.
Arggl…

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.