Droge lucht

Het is dit jaar bijzonder droog geweest in Californie, en naast zorgen over drinkwater reserves is het meest problematische gevolg hiervan: bosbranden, ofte bush fires alsook shrub fires. In een normaal jaar komen die meestal in full force voor vanaf het eind van de zomer, tot de eerste significante regenval (oktober), maar nu is het pas juni en er is al behoorlijk wat aan de knikker: onder meer tal van bosbranden in LA en omstreken, maar in het bijzonder de verwoestende Angora fire in South Lake Tahoe, die een paar honderd huizen in de as heeft gelegd en een behoorlijk litteken in het anders zo paradijselijke landschap rond Fallen Leaf Lake heeft gekerft.

Toen het vorige week naar slechte barbecue begon te stinken op PARC wist ik eerst niet wat er aan de hand was – ik was in een van de labo’s met een laser aan het werken en moest mijzelf ervan overtuigen dat ik er niets mee in de fik had gestoken – maar de geur van brandend kampvuurstruikgewas was onmiskenbaar en alomtegenwoordig, het bleek dat een van de heuvels op het naburige land van Stanford in brand stond! Het was een redelijk kleine shrub fire (struiken en gras, geen bomen), maar het Palo Alto fire department bracht de grote middelen in stelling (blus-helicopters etc).

Een paar dagen later getuigt deze grote zwarte vlek (geen schaduw) nog van het onheil. De enkele bomen hebben het blijkbaar overleefd.


Palo Alto fire

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.