Them hills are burning!

Al goed dat ik vorige maand de Hollywood Hills en het Hollywood teken ben gaan opzoeken – na gisteren zou het een nogal aangebrande bedoening geweest zijn.
Twee teenagers hebben de hills in de fik gestoken – bij wijze van misplaatste aprilgrap? Ze beweerden wat met aanstekers gespeeld te hebben waarna een en ander per ongeluk uit de hand liep – de klassieke verdediging van de pyromaan?
Het Hollywood teken is niet beschadigd – hopelijk levert het incident beneden in de vallei geen inspiratie op voor een nieuw rampenfilm scenario.

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.