Powerhype?

Fijn: PARC en Powerset zijn de laatste dagen volop in het nieuws. Het moet van Lernout&Hauspie geleden zijn dat er nog zoveel hype en gebakken lucht verkocht werd in verband met natural language technologie (zij het dan niet toegepast op spraak maar op input tekst voor search engines).

De hype mag dan wel redelijke potsierlijke proporties aan het aannemen zijn, de technologie is echt – PARC is er al jaren op aan het werken en heeft een hele portfolio aan patenten in het domein. Of het gaat lukken voor Powerset, de search startup die zogezegd de troon van Google ambieert, is een ander paar mouwen. Mogelijk zijn ze eerder als flip meat voor Google’s concurrenten te beschouwen…

Voor alle duidelijkheid: ik heb absoluut niks te maken met de natural language groep op PARC ;).

Tags: ,

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.