Vlaamse politiek op NPR!

Ik viel bijna uit mijn bed deze morgen toen op mijn wekkerradio een lichtelijk vertrouwd aandoend stemgeluid weerklonk, zij het met een bijzonder vettig accent: Filip De Winter was bezig zijn gebruikelijke onzin in het Engels op de radio te verkondigen!
NPR (National Public Radio) was namelijk een reportage over de Vlaamse politiek aan het uitzenden – in het kader van een ruimere serie over Europa – en had het in het bijzonder over het succes van het ‘Vlams Belijng’. Filips nonsens werden opgevolgd door het hysterische gebalk van die andere crypto-querulant, Abu Jahjah. In vergelijking met deze twee onfrisse flapdrollen lijkt George Bush wel een erudiet diplomaat en het is enigszins onfortuinlijk, zij het misschien onvermijdelijk, dat net zij werden aangevoerd als representanten van twee politieke stromingen, een anti-immigratie beweging en een geradicaliseerde migrantengemeenschap.
In de reportage werden verder een aantal personen in Hoboken (Antwerpen, niet New Jersey!) geinterviewd en al bij al was ze redelijk gebalanceerd. In ieder geval beter en meer genuanceerd dan doorsnee Vlaamse reportages klinken als ze het over de US hebben. Om onbegrijpelijke redenen werd evenwel ‘Toer Van Vallendael’ van stal gehaald als vertegenwoordiger van het regerend bewind – misschien was de NPR journalist nog een kroegmakker van Tuur in diens VRT-tijd?

2 reacties op “Vlaamse politiek op NPR!“

 1. Stijn beweert:

  Interessant, kan je ‘beter en meer genuanceerd dan doorsnee Vlaamse reportages klinken als ze het over de US hebben’ misschien iets meer duiden? Ik neem aan dat je de berichtgeving in de Vlaamse pers te negatief vindt? Klopt het beeld niet dat wordt opgehangen van de VS?

 2. El Hombre beweert:

  Mmh, ik zal een poging wagen: het is om te beginnen heel moeilijk om niet in stereotypen te vallen bij dit soort dingen, ook al bevatten stereotypen vaak een kern van waarheid.
  Het probleem is niet dat het beeld dat wordt opgehangen in de Vlaamse pers te negatief is, het is gewoon vaak te eendimensionaal. IMO is Amerika een vat vol paradoxen, en mede daarom eigenlijk heel interessant – dat wordt weinig weergegeven in de berichtgeving in Belgie/Europa.
  Bijvoorbeeld: de USA is een van de landen waar het voor immigranten het makkelijkst is om aanvaard te worden en om te ‘slagen’ – raciale vooroordelen worden hier als uitermate onproper beschouwd; anderzijds is er natuurlijk veel verdoken racisme, een geschiedenis van slavernij en onderdrukking, de verdoken armoede etc. Dit op zich is een simplistisch voorbeeld want er zijn heel veel regionale verschillen in mentaliteit etc, maar het geeft je een idee.
  Ander voorbeeld: vrije meningsuiting – die is hier vrij absoluut, op ‘libel’, ‘slander’ en aanzetten tot een misdaad na. In Belgie: bepaald niet zo (cfr wet op racisme, ‘majesteitsschennis’ etc). Er is in de US dan ook een ongelooflijke discussiecultuur – in vergelijking met Belgie/Europa worden politieke partijlijnen helemaal niet gedwee nagevolgd – er zijn bijna geen ‘vergiftigde’ onderwerpen (in tegenstelling tot pakweg ‘migrantenbeleid’ of ‘separatisme’ in Belgie). Anderzijds heb je de recente homeland security maatregelen in de US die een redelijk drakonische aantasting vormen van privacy en persoonlijke vrijheid, de ‘enemy combatant’ ruling etc.
  Nog een voorbeeld: mensen staan hier in het algemeen meer open voor verandering, hebben vaak een soort ‘can-do’ attitude (gaande van de Mexicaanse immigrant die een beter bestaan probeert op te bouwen tot de horden amateur-entrepreneurs) versus het fatalisme en de klaagcultuur die soms in Europa heerst. Maar daarnaast is er in de US de homeless-populatie op straat, bijna de helft van het land dat zich geen deftige ziekteverzekering kan permitteren etc.
  Om af te ronden, mijn kritiek op de berichtgeving/pers in Belgie/Europa komt er eigenlijk op neer dat de multidimensionaliteit van de Amerikaanse samenleving zelden goed wordt gevat – om het met Bush te zeggen de attitude is er 1 van ‘you’re either with us or against us’ – je hebt kritikasters en voorstanders, en beiden wapenen zich doorgaans met cliches en stellen zich op in de loopgraven.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.