Back from Fruita and Moab

Een kort berichtje om te melden dat de Ayatola alsook ondergetekende de trip naar Fruita en Moab goed verteerd hebben. Wat hebben we daar uitgespookt? Cfr. foto:

Moab slickrock

Ah, het Slickrock-trail… hoewel het merendeel van onze excursies elders plaatsvond kan een mens bijna niet anders dan pseudo-ceremonieel een stukje van het Slickrock-trail doen telkens hij in Moab is. Het is voorwaar fantastisch.

Tags: , , ,

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.