Vlengels / Flemglish

Voor het geval u zich zou afvragen waarom ik er na een paar jaar blijkbaar nog steeds niet in ben geslaagd een keuze te maken tussen Vlaams en Engels wat betreft het volschrijven van dit blog, daar is een eenvoudige verklaring voor. Neen, het probleem is niet dat ik niet kan beslissen, maar wel: ik heb een lief dat niet veel Nederlands verstaat, alsook een aantal vrienden die in dat geval verkeren, en natuurlijk tegelijk ook een bescheiden publiek dat dat wel doet. Dus: blog is multi-talig omdat doelpubliek (ma en lief) multi-talig is. In mijn beginselverklaring beweerde ik nog dat ik de taal zomaar op ingeving zou selekteren, maar eigenlijk is dat niet echt juist: de default is Nederlands, en als ik wil dat vriendin en andere Vlaamsonkundigen het kunnen lezen wordt het Engels.

Vanwaar de default? In het Engels schrijven is voor mij toch nog een beetje meer werk dan in het Nederlands, hoewel ik gemerkt heb dat er de laatste tijd meer anglicismen in mijn Nederlands sluipen dan neerlandicismen (vlaamsismen?) in mijn Engels. En ik zwier natuurlijk een hoop Engelse woorden in mijn Nederlands (zoals die ‘default’ hierboven, zie), maar daarover ga ik mij nu eens helemaal niet schuldig gaan voelen aangezien ik een prima excuus heb (ik woon hier nu al vijf jaar).

Ik wou ook nog even melden dat ik al een hele tijd de ‘Basic Bilingual’ WordPress plugin van Stephanie Booth gebruik (met wat aanpassingen mijnentwege) teneinde een en ander ‘nl’ of ‘en’ te taggen (met headers en datums die hierdoor automatisch aangepast worden); het sorteren in ‘English posts’ en ‘Nederlandse artikels’ hiernaast in de sidebar is daar ook op gebaseerd (de oudere, geimporteerde posts van Blogger moet ik nog manueel taggen). Simpeler dan aparte blogs te maken – merci Stephanie. Nu nog even dit postje in het Engels vertalen, en dan terug naar de normale verslaggeving!

1 reactie op “Vlengels / Flemglish“

  1. Fons Wuyts beweert:

    Plezant woord Vlengels :-)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.