Hombre art

Gaat dat zien! Bok, eerbiedwaardig Vice-Secretaris-Generaal van Los Hombres, heeft de niet te onderschatten taak op zich genomen de beeldende kunst van het Hombres-collectief te archiveren, en wel via zijn Flickr photostream. Dit ter aanvulling van de hier reeds geetaleerde werken en in afwachting van de volledige redesign die de Hombres-site morregen dringend wel eens moet ondergaan.

Tags:

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.