Percival Lowell?

Google Earth Mars…
Voorlopig nog 2D a la Google Maps, hopelijk binnenkort ook via de Google Earth applicatie in 3D en u kan fly-over movies rond Olympus Mons en dies meer genereren…

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.