Valentijn dienstmededeling

Ik moet haar momenteel nog een paar dagen missen maar ze is de liefste en prachtigste schat in de wereld; zend overigens al uw geld naar haar, want ze gaat een triathlon zwemmen/rijden/lopen tegen leukemie en andere bloedkankers.
Don’t spend your Valentine budget on fancy dinners or flowers, send it instead here – it’s for a good cause (Team in Training, looking for a cure against leukemia and lymphoma).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.