nVidimposters

Forum fakesters for guerilla marketing...
Sommigen worden daar inderdaad enkel aangeworven omwille van hun websurf-kunsten. Dat verklaart ineens een en ander…

1 reactie op “nVidimposters“

  1. Konijn beweert:

    Tijd voor de Ayatollah om een
    bescheiden Fatwah uit te spreken ;-)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.