RIP Heinrich Harrer

Auteur van de Witte Spin, vertrouweling van de Dalai Lama, lid van de Nazi-partij (maar tijdens de oorlogsjaren meestal op klim-expeditie in de Himalaya), expert skier en klimmer, en vooral: eerste overwinnaar van deze fantastische bergwand, in 1938:

Een paar zomers geleden lag ik het geweldige ‘Eiger Dreams’ van Jon
Krakauer te lezen in een wei aan de voet van de Eiger-noordwand; ik was toen al een overtuigd ‘armchair-alpinist’ – het inspireerde me om ook De Witte Spin ter hand te nemen en dit bleek een uitermate indringend (zij het ietwat zwaar op de maag liggend) relaas te zijn van Harrer’s beklimming en de hele (voornamelijk tragische) voorgeschiedenis van de ‘Wand des Doods’. De Witte Spin is overigens – zie foto – een hoog gelegen groot stuk ijs, links onderaan de top, dat zowat de ‘crux’ van de beklimming vormt.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.