Governator 2: Judgment Day

De verkiezingen eergisteren zijn niet goed afgelopen voor de Governator; het betrof hier een ‘special election’ waarin een aantal state-wide ‘Propositions’ aan de kiezers werden voorgelegd. Die ‘Props’ zoals ze gemeenzaam worden genoemd zijn een typisch Californisch verschijnsel:
een soort referendum over een bepaald wetsvoorstel dat de gouverneur op eigen houtje kan uitschrijven (er worden ook voortdurend lokale Props – referenda op gemeenteniveau zeg maar – uitgeschreven, maar nu betrof het dus Props op niveau van de staat); deze worden door een gouverneur typisch aangewend om een tegenstribbelend Congres (het Californische parlement) te omzeilen, hierbij hopende of verwachtende dat een meerderheid aan kiezers kan overtuigd worden om wetsvoorstel X goed te keuren.
Het werd viermaal njet voor Arnold, en zonder op de details in te gaan blijkt de voornaamste reden voor zijn falen het ongenoegen bij het publiek te zijn over het feit dat dure verkiezingen werden georganizeerd (die de staat een pak geld gekost hebben) in tijden van bugettaire crisis: de Californische begroting leek de afgelopen jaren immers op een kaas-met-gaten die zo door wijlen Guy Mathot himself leek bedacht te zijn.
Arnie trekt nu terug naar het Congres om daar nieuwe allianties en meerderheden te smeden – wordt ongetwijfeld vervolgd.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.