De Vlaamse Jan-Hendrik Schön

Blijkbaar is er een Vlaamse Jan-Hendrik Schön opgestaan; Schön, een paar jaar geleden publiekelijk van ‘rising superstar of physics’ gedegradeerd tot bedrieger, fascineert mij al een tijdlang. Op PhysicsWeb is een interessant en genuanceerd relaas over de zaak te lezen. Mijn generatiegenoot heeft vorig jaar zelfs retro-actief zijn doctoraatstitel aan de universiteit van Konstanz verloren – het enige wat hij overhoudt is een entry op Wikipedia. Welingelichte bron heeft mij medegedeeld dat hij momenteel in een (geheim?) lab in China als een bezetene aan het werk is, met behulp van een legertje lokale postdocs, om de wereld alsnog van zijn gelijk te overtuigen.
Luc H. Van Parijs, die even oud is als Sch̦n, een doctoraat behaalde aan Harvard en verbonden was aan het MIT, zit nu in soortgelijke Рvieze Рpapieren. Dit mag nogal letterlijk opgevat worden want zijn research papers zaten blijkbaar vol gefabriceerde (valse) data, volgens dit bericht op CNN dat ik een paar weken geleden al op CNN opgemerkt had.

Geen reacties meer mogelijk.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.