Sand Hill Road

Bij het lezen van Scoble, die een bijwijlen interessant relaas doet over het reilen en zeilen binnen het Boze Rijk (dat mede door zijn toedoen misschien een beetje minder boos aan het worden is?) op het volgende stukje gestoten:

Now, you might not know about Sand Hill Road. But, it’s where the world’s top venture capitalists are. You do not get an address on Sand Hill Road without understanding how to build a profitable business.
...tenzij je een appartement huurt op Oak Creek! Maar inderdaad, voor VC’s is een adres op Sand Hill Road ongeveer wat een ‘212’ area code is voor New Yorkers. Mijn persoonlijk verblijf op Sand Hill heeft me helaas nog niet al te veel inzicht verschaft in het uitbouwen van winstgevende ondernemingen; maar wat niet is, kan nog komen, natuurlijk!

2 Responses to “Sand Hill Road“

  1. Ayatola Hombre Says:

    Ze bedoelen wel het sjieke gedeelte van Sand Hill Road. Niet bidonville die meer in de richting van East Palo Alto ligt.

  2. El Hombre Says:

    Sand Hill Road eindigt op El Camino, aan de grens tussen Palo Alto en Menlo Park – EPA ligt ver daarvan.
    Zelfs van iemand die in het troosteloze suburbia van Santa Clara wegvegeteert, had ik een wat correctere inschatting verwacht!


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.