De Amerikaanse Di Rupo

Vandaag een jaar geleden zaten we ons nog af te vragen of de kandidaat die hier bekend staat als ‘W’ zichzelf zou opvolgen. Bij wijze van herdenking hierbij een link naar nog eens een mooie verzameling ‘red/blue’ kaarten (for old time’s sake) met een aantal interessante statistieken, waaruit (als je de cijfers mag geloven) nogmaals blijkt dat de ‘red states’ (de Republikeins stemmende staten) eigenlijk het Wallonie van de Verenigde Staten vormen (Transfers! Verloedering! Werkloosheid!), en dat Bush in vele opzichten een soort Amerikaanse Elio Di Rupo is: een machtig politicus die een welvaart-genererende meerderheid politiek gijzelt, onverantwoorde overheidsuitgaven opstapelt, zijn vriendjes her en der topbenoemingen bezorgt (dat staat hier bekend onder het prachtige begrip ‘cronyism‘), en zo verder – het komt u ongetwijfeld bekend voor.

2 Responses to “De Amerikaanse Di Rupo“

  1. LVB Says:

    Tiens, id Di Rupo voorstander van belastingverlagingen waar de hoogste inkomens het meest bij winnen? ;-)

  2. El Hombre Says:

    Ik beweerde dat Bush in vele opzichten een soort Di Rupo is – maar ik zei dus niet dat hij een identieke copie is, en gelukkig maar, want belastingen verhogen zou er nog aan ontbreken. Hoewel, het opstapelen van binnenlandse schuld (Irak, Katrina, nu anti-avian flu maatregelen) komt min of meer neer op ‘uitstel van belastingverhoging’, en hopen (of misschien bidden?) dat enorme economische groei dit allemaal gaat oplossen lijkt me nogal casino-achtig.
    Ik blijf het toch een interessante analogie vinden: Bush die zijn macht haalt uit de verarmde ‘red states’ en zijn achterban bevredigt met simplistisch patriottisme en religie – bij Di Rupo is dat in de plaats gewoon simplistisch collectivisme en socialisme ;)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.