Old Sacramento

Sacramento is als hoofdstad van Californie de thuisbasis van onze Governator. Sacramento ziet eruit als de typische middelgrote Amerikaanse stad, een aantal wolkenkrabbers in het centrum en een uitgestrekt suburbia daarrond. Maar geprangd tussen het stadscentrum, de I-5 en de Sacramento River ligt eveneens Old Sacramento, een stukje erfgoed dat zo uit Lucky Luke weggelopen lijkt; niet gespeend van enig tourist trap gehalte, maar heel charmant.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.