Back home

Ik ben goed en wel in De Lage Landen geraakt; met mijn Icelandair vlucht landde ik in Amsterdam, alwaar ik op de ‘Oranje Amsterdammer’ stapte – de internationale trein naar Antwerpen en Brussel. Tot mijn verbazing was die zelfs redelijk snel (amper trager dan de Thalys – ik weigerde uiteindelijk deze laatste in beschouwing te nemen omwille van de ergerlijk ongebruiksvriendelijke website, waarover later misschien meer).
Heb ondertussen mijn Blogger-template opgekuist (resulterend in een lichtjes gewijzigd uitzicht van de site) en ineens ook een Creative Commons licentie / link geinstalleerd (dat had ik mij al voorgenomen na het schitterende PARC-forum dat Larry Lessig een jaar of zo geleden gegeven had maar waaraan ik wegens verregaande luiheid nog niet toegekomen was – via lvb werd ik er opnieuw aan herinnerd).
Pour les anglophones: I got safely back home; I’ve cleaned up my Blogger-template mess, hence the slightly new look of the site; and I got hundreds of megabytes of Iceland pics, which I’m going to sort out any time soon…

3 Responses to “Back home“

 1. Konijn Says:

  http://home.scarlet.be/~bbonte/projects.html

  4e project, say no more!

 2. El hombre Says:

  Oh Struisje, waar is de tijd!

 3. Ayatola Hombre Says:

  OOOOOOOOH! 1994? That’s, like, 2 years after 2nd Reality?


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.