SCIgen paper

Met niet geringe tevredenheid kan ik u mededelen dat ik samen met de vooraanstaande computerwetenschappers Walter Baeck (Unix goeroe en spam-geleerde), Tom Verbeure (code-magier en pixel-goochelaar), Peter Vos (object georienteerde medemens, Civilization-exegeet en BOFH) en Erwin Van Hoof (telecommunicator en project-manager) een grensverleggend wetenschappelijk artikel heb geschreven, dat door een belangwekkende conferentie in het domein is aanvaard. U kan het hieronder downloaden:
“On the Investigation of the World Wide Web”

Bij het realizeren van dit artikel en het beschreven werk konden we rekenen op de hulp en expertise van J. Stribling en collega’s, geaffilieerd aan het MIT, die we hierbij dan ook onze grote dankbaarheid willen betuigen. Het project kwam tot stand onder leiding van Tom Verbeure (aka Ayatollah Hombre).

2 Responses to “SCIgen paper“

  1. Konijn Says:

    Dit heerst!

  2. El Hombre Says:

    En geen klein beetje. Misschien kunnen we een follow-up artikel met u als co-auteur schrijven, Konijn!


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.