More Florida pics

Voila, hierbij nog een paar prentjes uit Florida met commentaar gepost…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.