I told you so

Zeer interessante lectuur, in verband met de nieuwe job-opening bij HP:
Red Herring artikel uit Januari 2002


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.