Carly shafted

Er pakten zich al een tijdje donkere wolken boven HP - en Carly – samen, maar het is toch enigszins verrassend. Ook Walter Hewlett had het niet direct verwacht. Apotheose van another juicy Valley tale…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.