Meer over de La Palma vulkaan

Zoals in de vorige post gezegd is de vulkaan op het Canarische eiland La Palma (Cumbre Vieja) en een eventuele uitbarsting met Atlantische tsunami tot gevolg al een hele poos oud nieuws.
Het is bekend dat de westelijke kant van de vulkaan al een hele tijd volledig afgescheurd is (via een diagonaal oplopende breuklijn), en in feite enkel door wrijving tegen het andere deel van het eiland wordt vastgehouden. Een volgende uitbarsting van de Cumbre Vieja zou het hele zootje in de oceaan kunnen doen storten, maar het zou even goed nog een aantal uitbarstingen kunnen vergen (en dus misschien tienduizenden jaren).
Interessante opmerking in dit artikel van Gwynne Dyer is hierbij dat La Palma redelijk verwaarloosd wordt wat betreft seismologische instrumentatie en monitoring (zeker in vergelijking met wat hier in Californie bijvoorbeeld de norm is, waar zowat op elke zakdoek land metingen worden gedaan); de verklaring die Dyer oppert voor de onder-instrumentatie van La Palma is: een massale evacuatie van de oostkust (New York, etc) en het Caraibische gebied op een paar uur tijd (post-eruptie) is niet haalbaar. Op voorhand evacueren op grond van seismologische/vulkanologische data en metingen die allesbehalve zekerheid gaan bieden over de omvang van het risico (vals alarm) is economische/humanitaire waanzin. Anderzijds wil niemand, geen enkele regering of beleidsmaker, een eventuele ramp en de talloze slachtoffers op zijn/haar geweten hebben. Dus in zo’n verlies-verlies scenario verkiezen ze misschien juist niet te beschikken over allerhande meetgegevens… ignorance is bliss.

1 reactie op “Meer over de La Palma vulkaan“

  1. Wim beweert:

    Groetjes uit La Palma.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.