The Lame Coders

Bij de comments op een vorige post is aan het licht gekomen dat Konijn, van Konijn Diezijn, op deze pagina’s rondwaart. Konijn, dames en heren, was lid van allerhande demogroepjes uit ver vervlogen midnineties tijden (voor zij die onbekend zijn met het fenomeen ‘demo-scene’, hier nog wat links) – en niet in het minst van de fabuleus lame Lame Coders. Ook een behoorlijk aantal prominente Hombres (waaronder uiteraard ondergetekende) bekenden zich indertijd tot het Lame-dom. Mijn voornaamste bezigheid als Lame Coder was overigens het spelen van X-Pilot tijdens demo-parties – ik kwalificeerde dan ook met glans als Lame Coder.
En nu voel ik de nostalgie in mij dus opwellen (‘de tijd van toen…’)

P.S. Zeg nu niet dat straks ook Slaaphond nog komt opdagen!


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.