PARC in the news

PARC is in het nieuws en uiteraard wil ik bij deze ook mijn steentje bijdragen ter algemene verspreiding van deze heuglijke tijding: we hebben een eerste officiele ‘partner’ die niet Xerox heet.
Het aangekondigde project met Fujitsu betreft het commercializeren van de zogenaamde ‘Obje’ technologie waarbij devices met elkaar communiceren via een standaard platform, waarbij ze elkaar ‘onderwijzen’ welk protocol te gebruiken. Een soort meta-interface dus, die moet toelaten zonder het te hoeven van installeren van allerhande drivers een hele varieteit van zowel wired als wireless devices met elkaar te laten spreken. Enfin, dat is toch wat een simpele hardware-mens als ondergetekende ervan begrijpt.
Er zijn nog meer projecten aan de gang, maar deze bevinden zich voorlopig nog in duikboot-mode.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.