11 november

Ook hier in de US is 11 november een bijzondere dag, ‘Veterans Day’, maar helaas geen vrije dag voor de meesten, waaronder ook uw dienaar. Ik las in De Standaard dat de laatste twee Belgische oudstrijders uit de ‘Groote Oorlog’ tijdens het afgelopen jaar overleden zijn (op respectievelijk 104- en 105-jarige leeftijd) – geen Little Big Man-achtige heroische verhalen meer uit eerste hand over den Duitsch en de Rode Baron en consoorten…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.