Creationisap

Principieel leuk aan religie in de VS is dat je zelfs de meest idiote godsdienst hier ongestoord kunt belijden. Hoogst onaardig daarentegen is de trend dat in het onderwijs in sommige staten wetenschap als ‘een van de mogelijke denkwijzen’ gaat gejuxtaponeerd worden tegenover religieuze leer. Ik heb het hier meer bepaald over de ongelooflijke situatie dat in sommige middelbare scholen in een aantal ‘bible belt’ staten ‘Intelligent Design’ (ID) oftewel creationisme-nieuwe-stijl als mogelijk alternatief naast de evolutieleer van Darwin gaat gedoceerd worden. Ik ga niet teveel tijd verliezen met het argumenteren waarom het nonsens is ID zelfs nog maar te durven voorstellen als theorie (het is geen wetenschappelijke theorie, er worden geen falsifieerbare stellingen geponeerd) – proponenten verwijzen steevast naar zogenaamde gebreken in Darwin’s evolutieleer, die als ‘18e eeuws’ en achterhaald wordt voorgesteld – telkens kan echter bewezen worden dat Darwin gelijk heeft; de literatuur met bewijsmateriaal is overweldigend en metersdik. Het is eigenlijk een lachwekkend idee te denken dat het debat met de ID-ers moet aangegaan worden, het is een beetje als beginnen debatteren met maanlanding-ontkenners. Niettemin is het menens daar in die middelbare scholen.
Hopelijk doen de recente artikels in National Geographic en Wired Magazine een en ander in de goede richting keren.
Tenslotte, om het met een collega vanop Slashdot te stellen:
‘I am tired of people telling me that I should have ‘an open mind’ for the possibility of the supernatural. I have an open mind. When you provide examples, collect data, create theory, test theory against data and provide statistically sound results that your theory supports the reality and when you publish your findings so that the rest of us can do the same thing on our own. Then I will accept your version of reality. Until then my mind is just that – open for a scientific process.’


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.