Election fever

Nog twee nachten slapen en het is zover. De election frenzy is momenteel in volle gang; ik word overstelpt door allerhande campagne e-mails, op vele plaatsen op straat zijn supporters van beide kanten bezig met het uitdelen van stickers en flyers, spandoeken hangen op appartementsgebouwen (‘Please, no more Bush!’). En dit is dan nog Californie, waar de campagnes hoogstens op waakvlam branden (omdat Bush hier geen kans maakt het electoral college te winnen) – een collega van mij die vorige week in Ohio was, ‘battleground state’ par excellence, vertelde dat de taferelen aldaar surrealistisch waren – op zowat elke straathoek stonden vrijwilligers campagne te voeren, stickers en affiches uit te delen, op tv was er een voortdurend bombardement van advertenties enzovoort.
Enige observaties: net zoals vier jaar geleden lijkt het een ‘dead heat’ te worden, wat ik toch zeer merkwaardig vind: hoe is het mogelijk dat in zo’n immens land de kiezers bijna exact 50%-50% verdeeld zijn?
Verder, de ‘endorsements’: belangrijke kranten en tijdschriften die in hun editorialen kamp kiezen voor een kandidaat; de New Yorker bijvoorbeeld met een vlammend en sterk onderbouwd betoog tegen Bush en voor Kerry – niet verrassend; wel verrassend is de ‘reluctant endorsement of Kerry’ van The Economist, een redelijk toonaangevend tijdschrift in financiele en ekonomische aangelegenheden dat in het verleden steevast voor de conservatieve/republikeinse kandidaat koos (Bush in 2000, Dole in 1996 etc).
Tot slot: de OBL video – de deus ex machina die Bush dat duwtje extra gaat geven? Ik hoop alvast van niet, maar onderzoek op Cornell wijst op een correlatie tussen ‘terror alerts’ en de populariteit van Bush – om het met William Gibson te zeggen: de relatie tussen OBL en Bush lijkt welhaast symbiotisch. De New York Times meent echter dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat de kiezers zich niet zullen laten beinvloeden.
Ik vrees voor gesukkel en (onopzettelijk) geknoei met de ballots en het tellen – bijvoorbeeld met het in rekening brengen van de zogenaamde ‘provisional votes’ (nog-niet geregistreerde kiezers die kunnen stemmen alvorens zich te registreren – waardoor het even gaat duren voor hun stemmen gevalideerd kunnen worden); in het slechtste geval met een lawine van rechtszaken en legale disputen tot gevolg. Maar laten we niet teveel zeuren: even goed worden we woensdag wakker met een – hopelijk nieuwe – president.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.