Dan Gillmor and Larry Lessig

Een tijdje terug was Dan Gillmor te gast op PARC; Gillmor is een gereputeerd columnist (oa in SiliconValley.com) en journalist van de San Jose Mercury News – sectie technologie. Gillmor houdt er ook al jaren een weblog op na, en het onderwerp van zijn voordracht was nu net het ontstaan en de groei van de ‘nieuwe media’ (online publicaties, webloggers, forums) en de interactie / contrast met de ‘klassieke media’ (kranten, televisie, radio). Gillmor is een bedachtzaam maar onderhoudend spreker en hij bouwde zijn presentatie op aan de hand van talrijke persoonlijke anecdotes en ervaringen. Voorbeelden en/of trends die hij besprak:

  • ‘Wiki’ based projecten, zoals wikipedia of disinfopedia zijn een interessante en zeer krachtige vorm van grootschalige collectieve online projecten die hun sterkte halen uit het ‘many eyes watching’ principe dat ook sommige open source projecten typeert, en ook gekenmerkt wordt door een organische groei. Snelle ‘fact checking’ ligt hierdoor aan de vingertoppen van elke websurfer.
  • ‘Bloggers en de media’: recente voorbeelden van de invloed van weblogs en het typische sneeuwbaleffect dat deze kunnen veroorzaken zijn Rathergate en de zaak met de Kryptonite sloten. Maar dit is geen nieuw verschijnsel; enkele jaren terug werd het aftreden van Trent Lott ook al door zo’n effect in de hand gewerkt.
  • Een reeks interessante anecdotes, waaronder eentje over een conferentie waarbij een spreker (toenmalige CEO van Quest) door ‘real time online fact checking’ in nauwe schoentjes werd gebracht, dit terwijl hij nog op het spreekgestoelte stond.
Deze en tal van andere voorbeelden worden verder uitgewerkt in Gillmor’s recente boek We the Media, dat interessant genoeg door O’Reilly onder een Creative Commons licentie uitgegeven wordt en gratis (in afzonderlijke chapters) te downloaden valt. En de Creative Commons licentie brengt mij natuurlijk bij
Lawrence Lessig, Professor of Law te Stanford, de grote kracht achter Creative Commons, die een paar dagen later een PARC-Forum kwam geven (wonen en werken in the Valley heeft zo zijn voordelen – er zijn horden interessante voordrachten door intellektuele reuzen bij te wonen). Lessig is de witte ridder van de Electronic Frontier Foundation en de Free Software Foundation en gespecializeerd in het ‘copyright’.
Lessig’s centrale stelling is dat de copyright wetgeving (althans in de VS) totaal onaangepast is aan de huidige werkelijkheid en technologie; in 1978 werd de copyright wet van een ‘opt-in’ systeem (een auteur/eigenaar diende zijn creatie te registreren om te kunnen genieten van copyright) omgevormd tot een ‘opt-out’ systeem (alle creaties zijn ‘by default’ beschermd); daarnaast werd de duur van de bescherming verlengd van 30 jaar tot ‘lifetime author’ + 70 jaar. Geen enkele ander vorm van intellektuele eigendom (patenten, trademark) geeft de eigenaar van het copyright zoveel rechten (zonder de minste vorm van registratie-formaliteit) en dit heeft volgens Lessig een heel aantal aberraties tot gevolg (ik ga hier niet dieper op in aangezien dit alles uitgebreid besproken wordt op Lessig’s website – het ontbreken van een sterke ‘fair use’ clausule is een voorbeeld).
Hij gaf tevens tal van voorbeelden van wat hij de ‘remix culture’ noemt en hoe die door de bestaande copyright wetgeving in gevaar gebracht wordt – 1 voorbeeldje toch: de roemruchte satirische Bush-Kerry animatievideo ‘This is my land’ van Jib Jab – de erven Woody Guthrie spanden een proces aan tegen de makers van de animatiefilm maar in deze zaak zegevierde voor een keer het gezond verstand en werd dit als een geval van ‘fair use’ bestempeld.
Lessig bleek een uitstekend en uitermate onderhoudend spreker. Als ik even tijd heb (‘morregen’) zal ik ook eens een Creative Commons bannertje voor mijn site installeren…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.