Political roundup

Nu de Californische winter goed en wel is aangebroken (lees: het regent af en toe), is het tijd voor nog wat politiek nieuws.

Vooreerst, onze Governator ondersteunt een aantal opmerkelijke ‘bills’ (een soort lokaal referendum dat aan de kiezers wordt voorgelegd – politici nemen een standpunt in en trachten de kiezers te overtuigen). Prop 71 bijvoorbeeld is een voorstel om ‘embryonic stem cell research’ in Californie te ondersteunen met geld uit de Californische staatskas, dat de volle steun van Ahnuld heeft gekregen – opmerkelijk omdat dit lijnrecht ingaat tegen de politiek van Bush en de ‘Christian right’ vleugel van de Republikeinse Partij. Ahnuld wordt beschouwd als een ‘social liberal’ en ‘economic conservative’ maar vandaag is hij mijn grote held waarop ik erg trots ben. Lang leve Ahnuld! Dit is een voorbeeld van het aantrekkelijke en onvoorspelbare van de Amerikaanse politiek – in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gros van de Belgische politici zijn hun ambtgenoten hier geen ‘yes-men’ die altijd braaf de uitgestippelde partijlijn volgen (als er in Belgie dan eens iemand buiten de lijntjes kleurt wordt die langs alle kanten teruggefloten – cfr Frank Vandebroucke). Ook genietend van Governatorial steun is een plan om het Californische kust ecosysteem te beschermen – eveneens inroeiend tegen de Bush-lijn.

Verder heeft de fantastische William Gibson onlangs de draad van zijn weblog terug opgepikt, en met een missie. Ik citeer:
“Because the United States currently has [...] a president who makes Richard Nixon look like Abraham Lincoln. And because, as the Spanish philospher Unamuno said, “At times, to be silent is to lie.”
Met Gibson heb ik alvast een grondige afkeer gemeen van de autoritair-religieuze en antimodernistische ideologie van Bush en diens akolieten.

Tot slot, de al even geweldige Jon Stewart (die op Comedy Central een soort fake nieuws show presenteert – een beetje te vergelijken met wat Uytterhoeven soms in ‘Alles kan beter’ placht te brengen, maar dan iets bijtender) heeft voor oproer gezorgd door in CNN’s Crossfire de media coverage van het verkiezingsseizoen en van de Amerikaanse politiek in het algemeen aan de kaak te stellen en daarbij live danig de draak te steken met beide Crossfire presentatoren; de uitzending was hilarisch!

2 Responses to “Political roundup“

  1. Ayatola Hombre Says:

    SCHITTEREND, die Crossfire episode

  2. El Hombre Says:

    Yep – nog onderhoudender dan wat doorgaans in ‘Politically Incorrect’ van Maher vertoond werd…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.