Debat (3)

Opnieuw kon ik het debat enkel uitkijken door mezelf wijs te maken dat het voor een hoger goed was. De uitlatingen van beide kandidaten beginnen voorspelbaar te worden, en het kleuterige format en de verlammende regels maken een doorgedreven discussie en werkelijke interactie onmogelijk. Opnieuw was Kerry veel ‘presidentieler’ dan zijn opponent en als redenaar duidelijk superieur. Bush had weer een aantal stamel-momenten en vertoonde wat chimpansee-smoelentrekkerij, maar beging geen noemenswaardige blunders.
Ronduit ergerlijk waren de ellenlange ontboezemingen over religie – in schril contrast met bijvoorbeeld de aandacht die aan een onderwerp als ‘wetenschappelijk onderzoek’ werd geschonken (nihil); Kerry had nochtans kunnen scoren door de belachelijke ‘stem cell research’ politiek van Bush duidelijker aan de kaak te stellen. Beide heren zouden wat mij betreft het oeuvre van de fantastische Richard Dawkins eens mogen doorlezen (het essay ‘Viruses of the mind’ is een goed begin). Maar goed, blijkbaar hebben de US dit alvast gemeen met de islamitische wereld: het is ondenkbaar dat een niet-religieus individu tot president of leider ge/verkozen wordt.
Het is nu gedaan met de rechtstreekse ‘confrontaties’, het is aftellen naar election day. Voor het eerst sinds lange tijd heb ik het gevoel dat Kerry Bush kan/gaat kloppen – wishful thinking?
Overigens, voor een ietwat amusantere opinie over het debat kan u zoals gewoonlijk bij de Rude Pundit terecht…


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.