Debat (2)

Ik heb het tweede debat tussen Bush en Kerry half en half op de radio gevolgd. Het publiek, bestaande uit ‘onbesliste kiezers die ofwel licht naar Kerry ofwel naar Bush overhellen’ mocht de vragen stellen. Merkwaardig dat dit soort kiezers sowieso bestaat. Maar goed, veel onverwachts viel er verder niet te noteren – Bush deed beter zijn best, en naar mijn smaak bleef Kerry weer ietsje te lief. De Rude Pundit – een volstrekt politically incorrect ‘liberal’ – heeft een soortgelijk gevoel, dat hij op hilarische wijze beschrijft.
Al even hilarisch is deze remix van Bush’s ‘hard work’ tijdens debat nummer een.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.