Dick Cheney, checking facts and George Soros

Gisteravond debat nummer 2: de clash der running mates, Dick Cheney tegen John Edwards.
Conclusies: Cheney doet het een stuk beter dan Bush, en Edwards is bijwijlen zeer Clintonesk. Meest amusant: Cheney zei de kijkers op een bepaald moment dat ze konden controleren dat Edwards nonsens aan het vertellen was op een onafhankelijke website van de universiteit van Pennsylvania, namelijk Factcheck.com. Hij bedoelde eigenlijk Factcheck.org. En Dick heeft nu ondervonden dat je nooit te goed je dossiers kan kennen, want de beheerder van Factcheck.com was niet echt opgezet met de plotse aandacht van het Bush-kamp en deed de site prompt doorverwijzen naar GeorgeSoros.com, jawel de Wallstreet biljonair – filantroop die net een grootscheepse anti-Bush campagne was begonnen… (zie ABC news)
Overigens is het in de eerste plaats nogal eigenaardig dat ‘Tricky Dick’ naar de site in Pennsylvania refereerde, want er worden minstens evenveel uitspraken van het Bush-kamp op de korrel genomen als van het Kerry-kamp; en Cheney had zelf een goed aantal leugenachtigheden op de kerfstok. Om het met Kolonel Kurtz uit Apocalypse Now (een onvergetelijke Marlon Brando) te zeggen: ‘there’s nothing more that I detest than the stench of lies’...


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.