Antwerp studs

Neen, ik ben niet aan een nieuwe carriere begonnnen…
Antwerpen is inderdaad wereldberoemd – om zijn diamanten; deze foto heb ik genomen van de etalage van een juwelier in Half Moon Bay.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.