Digital Rebel

Check out the Pbase site of Wallclimber, an amateur photographer based in New Jersey who looks at the world through the viewfinder of a Canon EOS 300D Digital Rebel.


(‘SF from Twin Peaks’ by wallclimber21)

2 Responses to “Digital Rebel“

  1. El Hombre Says:

    Tom, deze post dient om uw site te bookmarken (mijn gewone bookmarks zijn zo’n onoverzichtelijke spaghetti dat ik ze eigenlijk nooit gebruik – moet die dringens eens opruimen… morregen); en natuurlijk om horden traffiek naar u te redirecten!

  2. Ayatola Hombre Says:

    Onnoezel manneken. Ge hebt er natuurlijk wel de stomste foto uit gekozen.

    Wat betreft bookmarken: ik zweer bij de Yahoo bookmark en de Yahoo Companion Toolbar. Hierdoor heb ik mijn bookmarks automatisch op alle computers waar ik die toolbar geinstalleerd heb.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.