San Jose Mercury News, 26 juli 2004

Met enige vertraging ben ik er dan toch toe gekomen ons Nanocal-artikel in te scannen en ter uwer leesplezier aan te bieden: deel 1 en deel 2. Ik veronderstel dat dit qua copyrights valt onder ‘fair use’ dus dat zou geen pijnpunt mogen zijn. Voor de leken: het betreft hier PARC’s ‘enthalpy array’ project waaraan ik momenteel werk: simpel gesteld ontwikkelen we een instrument waarmee we de biochemische interactie tussen paren van minuscule druppeltjes vloeistof, bv. bepaalde proteinen en gesynthetiseerde organische moleculen, willen observeren; dit kan gebeuren door de extreem kleine temperatuursveranderingen die optreden bij zulke interactie te meten. Twee belangrijke toepassingen zijn: het begrijpen van die interacties, wat kan toelaten te begrijpen waarom sommige ziektes/aandoeningen optreden, en ten tweede, het ontwikkelen van moleculen/medicijnen om de aandoening te genezen. Mijn taak is de ‘MEMS sensor array’ waarmee de meting gebeurt, te ontwikkelen (in retrospect is dit niet zo simpel gesteld, maar goed).
Ik post dit hier uiteraard ten dele uit onverdunde en dandyeske ijdelheid – ik moet toch iets inbrengen tegen de fortuinen die de ‘mooie jonge oppergod’ (hum) van het chipdesign, Ayatola Hombre, opstrijkt!


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.