Filip Meirhaeghe…

Een grote desillusie, te vergelijken met het gevoel dat ik kreeg toen ik me realizeerde dat Sinterklaas niet bestond en dat koude fusie niet echt was: Meirhaeghe een epo-spuiter... voor alle duidelijkheid: ik heb er niks mee te maken, hoewel kwatongen mij met deze foto verdacht trachten te maken!
Onbegrijpelijk toch – epo is deze dagen makkelijk op te sporen, en hij had het waarschijnlijk niet eens nodig; hij zit nu op het niveau Jan-Hendrik Schon, een zaak die mij overigens al een hele tijd mateloos fascineert en waarover ik dringend eens iets moet schrijven.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.