Crater Lake pics

Eindelijk mijn Crater Lake prentjes gepost – redelijk low res omdat het er zoveel zijn en ik wat bytes wil besparen – eigenlijk zou ik op zoek moeten naar een webhosting service die mij meer/goedkoper disk space geeft (morregen!)...

Crater Lake pics here! Wanted to write a more detailed report, but that will have to Wait!


Hierboven overigens een prentje gemaakt door Tom, aka Ayatola Hombre. Ge kunt een portfolio van zijn oeuvre bewonderen op zijn pbase site.

2 Responses to “Crater Lake pics“

  1. Ayatola Hombre Says:

    Ik weet niet of the goedkoper is, maar pbase geeft je 200 MB for $23 per jaar.
    Wel enkel te gebruiken voor fotootjes…

    Tom

  2. KdG Says:

    Ik kreeg weer zin om te vertrekken, mooie foto’s.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.
Overname van foto's en teksten toegestaan mits bronvermelding.